Децата в София, който бяха част от културно-образователната програма “Гледане с разбиране”се запознаха с проекта на Кристо и Жан-Клод за Триумфалната арка. Самите те създадоха свои опаковани модели на монумента.

printable templates: